Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Hedersmedlemmar

För närvarande har VBIK två hedersmedlemmar: Eva Björving och Erik Spicar.

2022   Dr. Erich Spicar 

Erich Spicar är doktor i fysik från Tekniska universitetet i Stuttgart och BS i geologi från Uppsala universitet. Han har forskat inom halvledare och isolermaterial hos ASEA/ABB och har som geolog bedrivit forskning om Siljansringen samt har författare till flera böcker inom historisk geologi. Erich Spicar var styrelseledamot i VBIK från 1984 - 94.

2007   Ing. Eva Björving

Eva Björving var det första kvinnliga medlemmen i VBIK. Hon har arbetat inom ASEA/ABB med transformatorfrågor. Eva var klubbmästare i VBIK från 1983 - 2006.

Tidigare hedersmedlemmar har varit:

1990

1986
   

1954

1948

  


Civiling. Bengt Grundmark

Dr. Uno Lamm
Dr. Erich Uhlmann

Dir. Johan Drakenberg

Disp. Carl Gustaf Granström, Grängesberg
Dir. K-E Eriksson, Asea, Västerås
Disp. J Kempe, Ludvika
Civiling. Rolf Littke, Ludvika