Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Klubbprogram 2022

2022-11-16: "Hällsjön HVDC"

Lars Weimers, Hitachi Energy, gav oss berättelsen om detta intressanta utvecklingsprojekt som  introducerade VSC (Voltage Source Converter) för HVDC.

Föredraget innehöll intressanta episoder från själva arbetet i utvecklingsprojektet och en presentation om utvecklingen av HVDC Light tekniken under de första åren. I dag är HVDC Light helt dominerande, endast ett fåtal projekt byggs idag med den gamla ”Classic” tekniken.

Se inbjudan     Presentation

2022-10-19 "Från träd till moderna korslaminerade trähus"

Dr. Jonas Sharifi, Nock Massiva Trähus AB, gav oss en inblick i byggmaterial för moderna trähus.  Det högsta trähuset byggt till idag uppgår till 85,4 m. Det finns även planerade höghus i trä som ska nå 350 m. För att förstå hur detta kan vara möjligt måste vi gå ner på djupet och studera vilka egenskaper trä egentligen har och hur tillverkningsprocessen går till.

Se Inbjudan!    Presentation

2022-09-17 Högtidsdag med panel-debatt om utmaningarna inom elkraftsystemet och middag.

Se vidare under VBIK 100 år.

Se inbjudan!

2022-08-20 Vi besökte Miniature Kingdom i Kungsör

Miniature Kingdom är en modelljärnväg i skala 1:87 med inspiration från olika delar av Sverige. Anläggningen är idag ca 200m2 stor och innehåller delar av Sverige från Bodens fästning ner till Kungsör. Tåg, lastbilar och bussar rullar genom ett miniatyr Sverige. På färden passerar de igenom Norrland, Stockholm, Västerås och Örebro.

Se inbjudan!

2022-05-21 Vi besökte den världs-unika vätgastankstationen i Mariestad

Hans-Olof Nilsson, grundaren av Nilsson Energy, gav oss en intressant visning av tankstationen och Kronoparkens förskola, där Nilsson Energi står för energilösningen. 

Hans-Olof Nilsson är pionjären som är övertygad om att vätgas kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden.  Vätgas är här en naturlig del av kretsloppet genom lagring, transport och tillhandahållande av energi. Vätgasen genereras av en elektrolysör som spjälkar vatten vilket ger vätgas och syrgas. Vätgasen lagras till den behövs. Elektrolysören drivs av el från solceller. 

Efter lunch besökte vi Kronoparkens förskola. Solceller på förskolans tak tillgodoser större delen av energibehovet, av överkottselen produceras sedan vätgas som lagras I ett externt gaslager.

Se inbjudan!

2022-05-04 ORICA – Världens största leverantör av civila sprängämnen

Patrik Eriksson gav oss en bild av företaget ORICA som har sitt huvudkontor i Australien och sin nordiska bas i Gyttorp. Joel Ericsson berättade om civila sprängämnen och hur de hade utvecklats och gav oss en också en inblick i framtiden. 

Se inbjudan!   

2022-04-28 "Stor utmaning för Svenska Kraftnät när elförbrukningen ökar 50%"

Mattias Jonsson, Svenska Kraftnät berättade om de storautmanigar som Svenska Kraftnät står inför de närmaste åren med massiv utbyggnad av det svenska stamnätet. Han utgick från Svenska Kraftnäts långsiktiga marknadsanalys som nyligen genomförts.

Se inbjudan     Presentation

2022-04-20 "Big Data, Analytics and Industrial IoT - Enablers for the next industrial" 

Dr. Andreas J. Kassler, Professor of Computer Science at Karlstads University

Industry 4.0 is characterised by the utilization of Large Volume of sensorial data in order to make intelligent data-driven decisions that steer the production process. Different goals of such intelligence help to improve the design of new and customized products, making the production safer, faster, less error prone, more efficient and more sustainable. 

The presentation introduced the notion of Big-Data, Data Analytics, illustrate the role of analytics in Industry 4.0, looked at the values of analytics and illustrated different use-cases.

Invitation    Presentation 

2022-03-23 "Myggbekämpning i Sverige – en resa genom tiden" 

Fil. Dr Martina Schäfer , Nedre Dalälvens Utvecklings AB

Sommaren 2002 genomfördes den första bekämpningsinsatsen mot
översvämningsmyggor i Nedre Dalälven. Det biologiska larvbekämpningsmedlet VectoBac G spreds från helikopter över de översvämmade områden där
mygglarverna kläcktes. Sedan dess har arealen med tillstånd för bekämpning
utvidgats gradvis till 7 kommuner vid Dalälven. Människorna har återfått
framtidstron och kan bo, leva, besöka och trivas vid Nedre Dalälven. Samma
bekämpningsmetod används än idag, men mycket har hänt sedan dess.

Se inbjudan     Presentation

2022-03-16 Årsmöte med föredrag 
"Bergslagens industrialisering och människors livsvillkor"

Maths Isacson seniorprofessor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet samt ordförande i Svenska Arkivförbundet och i Arbetets museums forskningsråd, föreläste om järnets roll i Sverige från 1500-talet och framåt, samt om omvandlingen av Bergslagen under perioden 1850–1930 och dess följder för företag, samhällen och människor, med fokus på Ludvika och Grangärde.

Se inbjudan   Presentation

2022-03-09 "Från gruvkompass till vibrotruck – hundra år av mätning i malmfälten"

Monica Schön och Emma Bäckström hos Nordic Iron Ore AB, gav oss en intressant historisk inblick i olika tekniker vid malmprospektering. 

Se inbjudan  Presentation

2022-02-16 "Sub-sea - Electrical installations on sea floor"

Birger Drugge, f d utvecklingschef (högspänningsapparater) hos ABB, berättade om ett spännande projekt.

Tänk om all elektrisk utrustning, som behövs för att köra och styra olje- och gasutvinning till havs skulle kunna placeras på havsbotten i den omedelbara närheten till gaskomprimering och oljepumpstationer? Tänk om den dessutom kan klara flera tusen meters djup och i princip är underhållsfri över 20–30 år?

Med denna vision påbörjade ABB 2013 ett 100 MUSD Joint Industrial Projekt (JIP) med Equinor (tidigare Statoil), Total och Chevron med stöd från Norges forskningsråd.

ABB har framgångsrikt slutfört utvecklingen och kvalificeringen av ett system för överföring, distribution och omvandling av kraft utan krav på plattformar – en undervattensfabrik.

Se inbjudan!       Presentation

2022-02-02 "Mikrovågsteknik möjliggör säkrare bröstcancer- diagnostik" 

Andreas Fhager, docent i biomedicinsk elektromagnetik vid Chalmers tekniska högskola

Mikrovågstekniken har traditionellt använts främst inom kommunikation och radar. I Chalmersforskningenutnyttjas istället mikrovågstekniken för att utveckla helt nya system för medicinsk diagnostik. Det har visat sig att tekniken har potential att dramatiskt förbättra diagnostiken och därmed möjligheten att ge en bättre behandling av ett flertal sjukdomar. En stor fördel är att systemen kan göras mindre, billigare och säkrare än konventionella system.

Se inbjudan!         Presentation