Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Klubbprogram 2024

Här kan du finna klubbprogram för 2023 20222021202020192018 och 2017 och tidigare.

An English version of this page can be found here!

2024-05-25 Utflykt till Munktellmuseet i Eskilstuna

Museets samling innehåller produkter som representerar flera epoker i företagets nästan tvåhundra år långa livscykel – allt från verktyg, träbearbetning och ångmaskiner från 1800-talet till dagens mer moderna anläggningsmaskiner. Genom samlingen kan du följa produkternas utveckling genom tiderna och se prov på den banbrytande ingenjörskonst som förde Sverige in i den industriella tidsåldern. Alla objekt i samlingen är renoverade och de flesta är i fungerande skick.

Vi fick en intressant rundvandring i museet som leddes av Lars Eriksson.

Inbjudan   Se på museets samlingar!

2024-04-24 Teknikprisceremoni och SF6-ersättning

Mötet inleddes med att Gunnar Flisberg presenterade 2024 års mottagare av VBIKs teknikprisMats Berglund, global produktchef för HVDC transformatorer inom Hitachi Energy. Diplomet överlämnades av VBIKs ordförande Tommy Hjort.

Mats har visat teknisk briljans vid utvecklingen av HVDC transformatorer för 800 och 1100 kV. Mats är en ledargestalt som byggt upp ett stort förtroende hos kunder för sin tekniska kompetens. 

SF6-ersättning för effektbrytare och GIS

Per Holgersson, Hitachi Energy, presenterade ersättningsgaser till SF6. EU har genom sin långsiktiga Green Deal-strategi som mål att minska växthusgaserna med 100 % från 2050.

I högspänningssystem har SF6 använts i mer än 40 år för att bryta elektriska strömmar på grund av dess goda egenskaper, men hantering och slutförvaring har hela tiden varit en utmaning. Hitachi Energy har därför utvecklat en ny portfölj av produkter för högspänningssystem kallad EconiQ, som miljöeffektivt ersätter SF6-gasen.

Inbjudan      Presentation

24-03-20  Rundabordsdiskussion om solceller

Vi bjöd in nätägare, solcellsinstallatörer och användare till en rundabordsdiskussion för att informera dem som går och funderar på att installera solceller på sin fastighet. 

Johan Carlsson, VD Västerbergslagens Elförsäljnings AB, och Emil Karlsson, Lektu El & Energi AB Borlänge, hade presentationer. Börje Jansson, Ludvika, som har installerat solceller på taket till sin villa, berättade om sina erfarenheter av anläggningen.

Inbjudan        Sammanfattning av mötet

24-03-13 SR Stena om landbaserad vindkraft

SR Stenas Martin Thunarf, Driftingenjör, och Stefan Larsson, Driftingenjör, berättade om bolaget, som är Sveriges största ägare av landbaserad vindkraft. Bolaget projekterar, bygger och förvaltar effektiva vindparker för ett långsiktigt ägande. Bolagets drygt 200 vindkraftverk producerar varje år 2 TWh el. Ytterligare 0,7 TWh är under byggnation.

Dessutom gav de information om de projekt som byggs just nu, om Vindpark Saxberget, vindkraftsteknik, och om vindkraftens miljönytta och miljöpåverkan

Inbjudan      Presentation


24-03-06 Årsmöte

Se den nya styrelsen och övriga funktionärer här. Se också verksamhetsberättelsen för 2023 här.                                 Protokoll

Fusion – en framtida outtömlig energikälla?

Det svenska företaget NOVATRONs lösning på detta problem bygger på principen att bilda ett magnetfält som utsätter de inneslutna plasmapartiklarna för ett ökande repellerande magnetfält när partiklarna avlägsnar sig från reaktorns centrum.

Novatrons princip för inneslutning av plasmat är ett genombrott i fusionsforskningen som hittills främst använt sig av ett plasma inneslutet i en ring, en toroid kallad tokamak. Denna princip används till exempel i det internationella samarbetet som bygger en forskningsreaktor Iter i Cadarache i Frankrike för experimentell drift under år 2025.

Novatrons Gustaf Mårtensson presenterade NOVATRONs satsning på fusionsforskning med siktet inställt på att slutligen bygga en fullstor reaktor som genererar el kommersiellt.

Se inbjudan      Presentation

24-02-14  Om  VBU och för European Space Education Resource Office (ESERO).

Jenny Jansson  berättade lite om sig själv och mer om sitt arbete vid VBU och för European Space Education Resource Office (ESERO).

Med sin energi entusiasmerar hon eleverna till fysisk aktivitet och att lära mycket mer om rymden. En grupp Ludvikaelever hade direktkontakt med Sveriges tredje person i rymden, Marcus Wandt i slutet av januari. Marcus åkte till rymdstationen ISS den 18 jan och kontakten bestod i frågor och svar via videolänk.

Inbjudan      Presentation

24-01-31 Kommer Sverige att kunna generera den enorma ökningen av elkraft som industrin efterfrågar?

Analyser visar att elanvändningen i Sverige kan landa på 310 TWh år 2045 – en ökning med omkring 120 % från dagens 140 TWh.

Professor Harry Frank, som byggt upp enheten för FACTS inom ABB och är ledamot av Kungliga Vetenskaps-akademien, kommenterade utvecklingen fram till dagens energisituation och belyste den utmaning det innebär att mer än fördubbla el-genereringen i Sverige.

Inbjudan        Presetation