Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Västerbergslagens Ingeniörsklubb

En förening för alla teknikintresserade!

Västerbergslagens Ingeniörsklubb (VBIK) är en ideell förening som sprider kunskap om ny och befintlig teknik. Föreningen är verksam i Ludvika och Smedjebacken. Verksamheten bedrivs i form av föredrag, diskussioner, seminarier och studiebesök. VBIK delar också ut stipendier till gymnasieelever för att bekosta nydanande tekniska projekt. Föredragen hålls normalt en gång i månaden, med uppehåll under sommaren. 

Föredragen är kostnadsfria för föreningens medlemmar, men vi tar ut en avgift för studiebesök utanför Ludvika. 

Du som redan är medlem, här kan du anmäla din E-postadress och annat:

 

Nästa klubbmöte: måndag 9 november kl. 18:00

Den 9 nov kommer Sonja Berlijn, FoU Direktör hos Statnett, Norge och Professor vid NMBU, att berätta om de förändringar som sker och kommer att ske i våra transmissionsnät för el bl. a. påverkat av EU Green Deal.

 

Därefter följer:

Den 23 nov kommer Hans-Olof Nilsson, Nilsson Energy AB, att berätta om helt fristående mindre system, som gör grön vätgas med el från solceller och sedan lagrar den. Senare används gasen till bränsleceller för el och värme för att åstadkomma självförsörjning året runt.

Tillfälle att köpa en unik bok!

VBIK har ett antal böcker med titeln "Välkänt och Okänt" om ASEA:s grundare Jonas Wenström skriven av Sture Eriksson, som vi erbjuder till medlemmarna. Priset är 200 Kr. Reservera ett ex. genom att kontakta Harvey Hammarsten.

Följ VBIK på Facebook!