Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Västerbergslagens Ingeniörsklubb

En förening för alla teknikintresserade!

Västerbergslagens Ingeniörsklubb (VBIK) är en ideell förening som sprider kunskap om ny och befintlig teknik. Föreningen är verksam i Ludvika och Smedjebacken. Verksamheten bedrivs i form av föredrag, diskussioner, seminarier och studiebesök. VBIK delar också ut stipendier till gymnasieelever för att bekosta nydanande tekniska projekt. Föredragen hålls normalt en gång i månaden, med uppehåll under sommaren. 

Föredragen är kostnadsfria för föreningens medlemmar, men vi tar ut en avgift för studiebesök utanför Ludvika. 


 

Du som redan är medlem, här kan du anmäla din E-postadress och annat:

Nu gör vi uppehåll med klubbprogram till januari 2024!

Klicka på bilden för att lyssna!

Den svenska elhistoriens barndom

Lyssna på ett avsnitt av Vetenskapsradion på Djupet där VBIKs ordförande
Tommy Hjort medverkar.

År 1876 inleddes elektrifieringen av Sverige. Då fick nämligen sågverken i Näs i Dalarna och Marma i Hälsingland båglampor, vilket gjorde att timmer även kunde sorteras i mörker.

Några år senare,1888, experimenterades det med elmotorer vid Nyhammars bruk i Dalarna och året efter lyckades man där överföra el från ett kraftverk till en gruva, ett avstånd på 1,3 kilometer. Det var likström och inte möjligt att ha långa kraftledningar då spänningsfallet blev för stort.

Växelströmmen som introducerades tidigt på 1890-talet innebar att elen kunde transformeras och därmed överföras på längre avstånd. Men den som gjorde växelström verkligt meningsfull var uppfinnaren Jonas Wenström som tog patent på ett trefassystem, vilket gjorde att även växelströmmen kunde användas för att driva till exempel motorer av olika slag. Den första trefasöverföringen var från Hällsjön till Grängesberg.

IVA Minnesskrift om Uno Lamm

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ger varje år ut en Minnesskrift för att hedra personer som längre tillbaka i tiden gjort för samhället betydelsefulla ingenjörsvetenskapliga, tekniska, ekonomiska eller industriella insatser. Minnesskriften utges i samband med högtidssammankomsten, då personen ifråga även hedras med ett minnesföredrag.

2021 hedrades Dr Uno Lamm med en minnesskrift författad av Dr h.c. Bo Normark: "A Tribute to the Memory of Uno Lamm"

Dr Lamm ingick i VBIK:s styrelse mellan åren 1944-55, och var klubbens ordförande 1953-55.

Följ VBIK på Facebook!

The green web foundation