Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

VBIKs Teknikpris

VBIKs styrelse har beslutat att inrätta ett Teknikpris efter ett förslag som framställdes på årsmötet för 2019.

Priset skall ges till en person eller organisation som i sin gärning har visat förmåga till tekniskt nytänkande i form av innovation av system eller utrustning. 

Innovationen av system eller utrustning skall ha en klar teknikhöjd över befintlig teknologi i form av beviljat patent eller motsvarande inom områden där patent ej är tillämpligt.

Priset ges inte regelbundet utan ges då person eller organisation av VBIKs styrelse anses uppfylla uppställda kriterier. VBIKs beslut om pristagare kan ej överklagas till annan instans.

Priset består av diplom som delas ut vid en ceremoni i samband med ett klubbmöte. I vissa fall kan en penning-summa adderas till priset.

VBIKs Teknikpris 2024 delas ut till Mats Berglund, global produktchef för HVDC transformatorer hos Hitachi Energy.

Mats Berglund har demonstrerat teknisk briljans vid utvecklingen av transformatorer för HVDC 800 kV. Han belönades därför med IVAs Stora Teknikpris år 2008.

Sedan dess har Mats fortsatt att ligga i framkant inom teknik-utvecklingen av krafttransformatorer och genomföringar i sin roll som global produktchef för HVDC transformatorer hos ABB/Hitachi Energy  där utvecklingen fortsatte till den makalösa spänningsnivån 1100 kV. Mats har byggt upp ett stort förtroende hos kunder genom sitt tekniska kunnande.

Han är nu en skicklig ledare för nästa generations stjärningenjörer  på Transformers hos Hitachi. Mats har genom åren även bevisat sin tekniska bredd genom att förbättra torknings och impregneringsprocesser för transformatorer, vilket fått till följd att fler transformatorer går igenom prov på första försöket. 

 

VBIKs Teknikpris delas ut första gången 2023 postumt till Lars-Erik Juhlin.

 
Lars-Erik Juhlin

Lars-Erik Juhlin har verkat inom Hitachi Energys HVDC (High Voltage Direct Current) division i drygt 50 år. Han har företrädesvis verkat som teknisk specialist. Han hade spetskompetens inom systemteknik, styr-och reglering, apparat och systemskydd, elektrisk och mekanisk dimensionering av apparater.

Lars-Erik höll alltid en låg personlig profil, men var enormt generös att dela med sig av sina kunskaper och han måste nog ha varit informell mentor för de flesta av de ingenjörer som började arbeta med HVDC på 1970-talet.

Förutom en oöverträffad förmåga att analysera fel och problem inom tekniken har han också bidragit med lösningar av vilka många resulterat i patent.

Han har innehaft ledande positioner inom elektroteknikens globala sammanslutningar IEEE i USA och CIGRÉ i Paris främst avseende utarbetande av standards för kravställning för apparater och system inom HVDC tekniken.

Minnesord Lars-Erik Juhlin