Västerbergslagens Ingeniörsklubb - VBIK

Teknikutveckling i Västerbergslagen 

VBIK ger ut en bok medanledning av vårt 100-årsjubileum

År 2022 har Västerbergslagens Ingeniörsklubb, VBIK, varit verksam i hundra år. Under det sekel som gått har föreningens ingenjörer varit en del av, och ofta varit nyckelpersoner i den mycket starka teknik-och industriutveckling som kännetecknat trakten. Denna jubileumsbok vill belysa de mycket stora förändringar som skett genom valda berättelser relaterade till traktens näringsliv.


Innehållsförteckning

Inledning och introduktion, Per Krainer
Grängesbergs Gruvor, Bengt Andersson
Elkraftöverföring med växelström, Carl Ejnar Sölver
Elkraftöverföring med likström, Tommy Hjort
Lindningskopplare, Per Krainer
Sveriges första experimentreaktor för fusionsenergi, Åke Classon
En industrisaga utan riktigt gott slut, Jan-Olov Schröder
Från Smedjebackens Walsverk till Ovako, Lars-Uno Rystedt
Gruvbrytning över tid, Markus Karlsson
Kärnfusion - billig säker energi eller ouppnåelig dröm, Gunnar Flisberg

Pris för icke-VBIK medlemmar: 250 Kr (+ ev. frakt)
Vänd er till klubbmästaren Harvey Hammarsten eller ring  070-678 74 32